תודה שבחרתם להשתמש באתר www.rambam-medicine.org.il, ברוכים הבאים!

כללי

 1. האתר מופעל ע”י חברת ד”ר גיל יוסף שחר – המרכז לרפואת הרמב”ם בע”מ, ח.פ. 515091650 (להלן “החברה”), שכתובתה בקניון אסף סנטר, המרכז הרפואי אסף הרופא.
 2. האתר הינו אתר תוכן, הכולל גם חנות לרכישות מקוונות. באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים, וביניהם תוספי תזונה, וכן ניתן לרכוש הרצאות, קורסים וחוברות.
 3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק.
 4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
 5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
 6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
 7. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע”י החברה.
 8. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
 9. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
 10. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
 11. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.
 12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 13. החברה אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 14. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
 15. התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.
 16. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

התחייבות המשתמש

 1. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
 2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
  18.1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה.
  18.2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
  18.3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
  18.4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
  18.5. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

הזמנת תוספי תזונה באתר

 1. ביצוע הזמנה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.
 2. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
 3. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות האתר או ברכישה טלפונית לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר.
 4. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט באשר לרכיביו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.
 5. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם החברה לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
 6. במקרים בהם החברה לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.
 7. אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי.
 8. כדי שהחברה תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ואופן התשלום.
 9. התשלום עבור ההזמנה יכלול את מחיר המוצר, מע”מ ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו.
 10. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין החברה מתחייבת לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
 11. התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, למעט דיינרס ואמריקן אקספרס.
 12. במקרה של תשלום טלפוני עבור הזמנה שבוצעה באתר יובהר כי החברה לא מתחייבת לשמור את ההזמנה בפרק הזמן שבין ביצועה באתר לבין התשלום בפועל.
 13. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
 14. ניתן לרכוש גם באמצעות קוד קופון. במידה שנרכשו מוצרים במחירם המלא ללא שימוש בהנחת קוד קופון הוא אינו זכאי לקבל את ההנחה בדיעבד. החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי להחליט במקרים מסוימים להעניק ללקוח קוד קופון חדש בשווי כספי זהה למימוש ברכישה נוספת באתר.
 15. למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח.
 16. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק את ההזמנות בזמן הקצר ביותר. זמן הטיפול בהזמנה של המוצר הנמצא במלאי הינו עד שני (2) ימי עסקים לאחר השלמתה באתר ועד ליציאתה למשלוח.
  34.1. במקרים המצריכים משלוח ההזמנה מחוץ לישראל יתכן שזמן הטיפול בהזמנה וזמן האספקה של משלוח ההזמנה יהיו ממושכים יותר.
  34.2. במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים.
 17. אספקת המוצר תיעשה באמצעות חברת שליחויות עם שליח שיגיע עד לכתובת שמילא הלקוח.
 18. מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.
 19. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.
 20. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף של המשלוח, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.
 21. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
 22. המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע”י החברה ואינם בשליטתה והנך מצהירה כי לא תהיה לך כל טענה כנגד החברה עקב שיבושים באספקה באמצעות חברות אלו.
 23. החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.
  הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע”פ הוראות חוק העונשין, התשל”ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

רכישת מוצרים נוספים

 1. כל הרכישות באתר כפופות להוראות סעיפים 19-24, 27, 29 ו-32 לעיל.
 2. רכישת מוצרים דיגיטליים: לאחר ביצוע הרכישה המוצר יהיה זמין להורדה אל מחשבו של הלקוח. לידיעתך, השימוש במוצרים הדיגיטליים הינו בכפוף לשמירה על זכויות היוצרים בהן.
 3. רכישת כרטיסים להרצאה באתר: לאחר השלמת הרכישה הקבלה/הכרטיס איתם תוכל להיכנס לאירוע ישלחו אליך לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה בהזמנה. אנא הקפד למלא את הכתובת בצורה מדויקת. החברה אינה אחראית לאי-הגעת הכרטיסים כתוצאה מהזנת כתובת דואר אלקטרוני שאינה תקפה.
 4. הרשמה לתכנית הלימודים ברפואה תזונתית: ההרשמה לתכנית הלימודים הינה בהתאם לתנאים המפורטים בדף ההרשמה, ובכפוף לתשלום דמי הרשמה.
 5. לידיעתך, יתכן שחלק מן האירועים המקודמים באתר בהם משתתף ד”ר גיל יוסף שחר יהיו אירועים חיצוניים המאורגנים ע”י גורמים שלישיים שאינם החברה. במקרה שכזה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין איכות השירות, האירוע, התכנים, ו/או כל נושא אחר הקשור לאירוע שאין היא מארגנת אותו ואינה אחראית עליו.

ביטול עסקה

 1. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לחברה בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע”י החברה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון, ותוך מתן החזר כספי ללקוח.
 3. מדיניות הביטולים וההחזרים לכל מוצר הינה ע”פ הכתוב בעמוד המוצר.
 4. ביטול עסקה לרכישת כרטיס להרצאה “איזון מערכת העצבים” או לכל פעילות אחרת המאורגנת על ידי החברה, יתאפשר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שמדובר על לפחות שני (2) ימי עסקים קודם למועד ההרצאה/פעילות. למען הסר ספק, אי הגעה להרצאה אינו מהווה הודעת ביטול עסקה.
 5. ביטול עסקה לרכישת מוצר עקב פגם במוצר תותר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
  51.1. הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר;
  51.2. המוצר הוחזר לחברה בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
  51.3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.
  51.4. הודעה על מוצר שהגיע פגום תתקבל בהודעה לכתובת המייל: [email protected] תוך 48 שעות מרגע המסירה ובצירוף תמונה של המוצר כפי שהתקבל. תלונה על מוצר שהגיע פגום מעבר לפרק הזמן האמור – לא תטופל
 6. ביטול עסקה לרכישת מוצר בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
  52.1. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
 7. הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר.
  למען הסר ספק, לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי בגין מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
 8. לידיעתך, בשום מצב החברה אינה מחויבת לספק כרטיס חלופי למועד עתידי בגין אי-הגעה להרצאה.
 9. בהחזרה של מוצר ע”פ סעיף 50 לעיל ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול. בנוסף, יבוצע חיוב של עמלת סליקה בשיעור של 3% ממחיר העסקה.
 10. בביטול עסקה לאחר שההזמנה יצאה לחברת המשלוחים אך טרם מסירתה ללקוח יבוצע החזר כספי והלקוח יחויב בעלות דמי המשלוח בלבד.
 11. האחריות להחזרת המוצר אל החברה מוטלת על הלקוח.
 12. ביטול רישום לתכנית הלימודים ברפואה תזונתית יבוצע בתנאים הבאים:
  58.1. בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום ביצוע בעסקה ולפחות שני (2) ימי עסקים לפני מועד תחילת הלימודים ניתן לבטל את הרישום ולקבל החזר כספי. במקרה כזה דמי ההרשמה לא יוחזרו.
  58.2. אם חלפו ארבעה-עשר (14) ימים מיום ביצוע העסקה אך טרם החלו הלימודים דמי ההרשמה לא יוחזרו, אך יעמדו לרשות הנרשם במחזור הלימודים העוקב אם יחליט להירשם בשנית.
  58.3. הודעת ביטול שתגיע לאחר מועד תחילת הלימודים ועד לסיום המפגש השלישי תאפשר החזר כספי בניכוי החלק היחסי שבו נכח המשתתף. בכל מקרה דמי ההרשמה לא יוחזרו.
  58.4. הודעת ביטול שתגיע בעת קיום המפגש הרביעי ולאחריו לא תזכה בשום החזר כספי מכל סוג שהוא, לרבות אי-השבת דמי ההרשמה.
 13. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.
 14. באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש בהתאם לתנאי סעיפים 50 או 51 לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם החברה ולבדוק את היתכנות ההחלפה.
 15. הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
 16. למען הסר ספק, ביטול עסקה והחזרת מוצר לא תותר במקרים הבאים:
  62.1. תוספי תזונה;
  62.2. מוצרים דיגיטליים המוצעים למכירה באתר, אשר הינם מוצרי מידע כהגדרתם בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995.
 17. לחברה שמורה הזכות לקבוע חריגה ממדיניות זו בתנאים ובמועדים שתמצא לנכון.

אחריות

 1. מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ רפואי או התוויה רפואית לנקוט פעולה מסוימת ו/או להימנע מנקיטת פעולה מסוימת. כמו כן, אין לראות במידע המופיע באתר משום ייעוץ רפואי, כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר, והוא אינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים. למען הסר כל ספק, אין לבצע על סמך המידע המופיע באתר כל שינוי במינון התרופות שרשם רופא אחר כלשהו או להימנע מקבלת טיפול רפואי כזה או אחר המוצע על ידי רופא אחר כלשהו.
 2. עוד מובהר כי התכנים המופיעים באתר עשויים לשאת אופי של המלצות ו/או חדשות רפואיות ו/או דעות אישיות והמשתמש מצהיר ומסכים לכך שלא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר לכך. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה באשר לכל נזק, ישיר או עקיף בקשר למידע המופיע באתר, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו או תדירות פרסומו.
 3. על פי הנחיות משרד הבריאות אין לייחס סגולות ריפוי לתוספי תזונה. על כן, אין לראות בתוספי התזונה הנמכרים או המומלצים באתר כבעלי יכולת למנוע או לרפא מחלה או מכאוב.
  גם אם ניתן להבין מתיאור המוצר באתר שהוא יכול לסייע במצבי חולי מסוימים, הגולש מצהיר שלא תהיה לו כל טענה או תלונה על כך ושהוא מבין שתוספי התזונה של המרכז אינם מיועדים למניעה או ריפוי של מחלה כזה או אחרת.
 4. כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד החברה בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.
 5. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.
 6. המוצרים המוצעים למכירה באתר עומדים בתקן GMP.
 7. החברה אינה מספקת אחריות למוצרים.
 8. החברה אינה מייצרת את המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולא תישא באחריות לנזקים עקיפים שייגרמו מאותם מוצרים שהיא אינה מייצרת.
 9. החברה לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה. אופן הטיפול במוצר, לרבות חשיפתו לטמפרטורות גבוהות, אופן הנטילה וכיוצ”ב, מפורטים בדף המוצר, ובמקרים המתאימים גם בהוראות המצורפות למוצר עצמו.
 10. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בשום צורה לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור.
 11. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע”י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.
 12. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע”י הלקוח.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע”י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע”י החברה.

פרטיות ושמירת סודיות

 1. החברה עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע”י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על משתמש”).
 2. החברה תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים, לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
 3. החברה לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעלת האתר.
 4. החברה עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות החברה – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי החברה. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.

דיוור ישיר

 1. החברה מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל מהחברה דיוור מעת לעת.
 2. בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי החברה תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע”פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, מוצרים, חידושים באתר וכיוצ”ב. הדיוור יכול להגיע באמצעות שיחות טלפון, מסרונים, דוא”ל, מסרוני ווטסאפ, טלגרם וכל אמצעי דיוור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 3. לידיעתך, בעת מסירת פרטי התקשרות לצורך קבלת מתנות חינמיות ו/או רכישת מוצר דיגיטלי ו/או פנייה באמצעות טופס הפנייה באתר ו/או רכישת מוצר בחנות ו/או פניה לקבלת מתנה חינמית באמצעות מסרון, הינך מביע את הסכמתך לקבל דיוור ועדכונים מהחברה, לרבות דברי פרסומת.
 4. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה באמצעות פנייה לחברה או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה. במידה ובחרתם לבקש את ההסרה באמצעות פניה לחברה ולא באמצעות הקלקה על קישור ההסרה בתחתית הניוזלטר, פעולת ההסרה עשויה לארוך עד שבעה ימי עסקים, במהלכם יתכן ותמשיכו לקבל דיוור מהחברה. למען הסר ספק, לצורך סעיף זה ימי חול המועד אינם ימי עסקים.
 5. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש והחברה לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע”י המשתמש.

קניין רוחני

 1. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם החברה הינה מורשה ע”פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, הלוגו של החברה, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
 2. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
 3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלת האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 4. בציטוט או הפניה למאמרים המופיעים באתר או חלק מהם יש לציין במקום ברור כי המאמר נכתב ע”י ד”ר גיל יוסף שחר (M.D), ראש המרכז לרפואת הרמב”ם, ולהוסיף קישור לאתר.

המחאת זכויות

 1. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.
 2. למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של החברה ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.
 2. כל השתהות או הימנעות של החברה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

שירות לקוחות

 1. ניתן ליצור קשר עם החברה לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
 2. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.