האם אכילת ירקות יכולה להזיק?

אורגני לעומת מרוסס - מחקר תאי זרע, האמת על הירקות והפירות המרוססים מתחילה להתגלות...

ד"ר גיל יוסף שחר (M.D)
האם יתכן והנזק של ירקות ופירות מרוססים עולה על התועלת שבהם? - בתמונה אישה חותכת ירקות

האם יתכן ואכילת ירקות ופירות שאינם אורגניים מזיקה יותר מאשר מועילה? האם יתכן והנזק של ירקות ופירות מרוססים עולה על התועלת שבהם?

באפריל 2015 נפל דבר בעולם הבריאות.
בחודש זה פורסם מחקר שהינו המחקר הראשון בעולם שבדק את הקשר בין צריכת ירקות ופירות שגודלו עם חומרי הדברה, לבין מדדים של איכות הזרע אצל גברים.
המחקר פורסם בעיתון המדעי היוקרתי human reproduction.
המחקר זכה לכותרות גדולות וצועקות ברבים מעיתוני העולם וזאת עקב התוצאות הלא שגרתיות שלו.

המחקר ניתח דגימות זרע של 155 גברים שהגיעו למרפאות פוריות.
נבדקה כמות תאי הזרע ואחוז התאים התקינים מסך תאי הזרע.
הגברים הנ"ל מילאו שאלונים על הרגלי התזונה שלהם ועל כמות הפירות והירקות שהם צורכים מכל מין ומין.

לאחר מכן, בעזרת נתונים של משרד החקלאות האמריקאי על רמות שיירי חומרי הדברה בפירות והירקות השונים, חושב עבור כל משתתף במחקר 'ציון' המשקף את רמת החשיפה שלו לחומרי הדברה (בהתאם לכמות הירקות והפירות שהוא אכל מכל סוג וסוג).
לאחר מכן הגברים חולקו לארבעה רבעונים – אלו עם 'הציון' הגבוהה ביותר הם הרבעון העליון ואלו עם רמת החשיפה הקטנה ביותר (הציון הנמוך ביותר) הם הרבעון התחתון.

תוצאות המחקר

נמצא שהגברים שהיו ברבעון העליון מבחינת חשיפה לחומרי הדברה הייתה ספירת זרע הנמוכה ב – 49% מזו של הגברים שנחשפו לרמה הנמוכה ביותר של חומרי הדברה.
כמו כן, אצל גברים עם רמת החשיפה הגבוהה ביותר (הרבעון העליון), אחוז תאי הזרע התקינים היה נמוך ב – 32% לעומת הגברים עם רמת החשיפה הנמוכה ביותר (הרבעון התחתון).

מחקר זה חולל ממש רעידת אדמה בעולם הפירות והירקות, מכיוון שלראשונה בהסטוריה, נעשה מחקר שמצא שיתכן ועדיף להימנע כליל מפירות וירקות מסויימים, למרות שהם מכילים כמות גדולה של ויטמינים, מינרלים ונוגדי חימצון!

אנחנו יודעים שחומרי ההדברה הם חומרים רעילים ואין ספק שעדיף להימנע מהם, אבל המחשבה בקרב כמעט כל הרופאים וגם המטפלים הטבעיים, הייתה, שלאדם שאין ביכולתו לרכוש ירקות אורגניים, כדאי בכל זאת להרבות באכילת פירות וירקות כי התועלת של המגוון העצום של פיטו-נוטיריאנטים עולה על הנזק בשיירי חומרי ההדברה.
בעקבות המחקר הזה, נראה שעל פניו, הנזק שבשיירי חומרי ההדברה בחקלאות הקונבנציונלית, עולה על התועלת הרבה שיש לצריכה מגוונת של פירות וירקות!

אבל לפני שחורצים את הגורל של הפירות והירקות המרוססים, מן הראוי להיות הוגנים ולומר שלמחקר הזה יש לא מעט בעיות, חלקן מהותיות מאוד.

להלן הבעיות העיקריות באופן ביצוע המחקר

 1. החשיפה של הגברים לחומרי הדברה נקבעה על סמך מילוי עצמי של שאלונים ולא על סמך בדיקת הימצאות של חומרי הדברה בדם או בשתן של הנבדקים. מילוי שאלונים הינו תמיד בעייתי.
  אנשים לא תמיד זוכרים מה בדיוק הם אכלו וכמה.
  הדרך הנכונה לבדוק את הקשר בין חשיפה לחומרי הדברה למדדי ספירת זרע, הוא לבדוק את נתוני ספירת הזרע בהשוואה לנתונים מבדיקות דם אוביקטיביות של שיירי חומרי הדברה.
 2. משרד החקלאות האמריקאי לא בודק את רמת חומרי ההדברה של כל ירק ופרי כל שנה.
  נלקחו נתונים מבדיקות שנעשו על פני מספר שנים.
  חלק מהנתונים בהם השתמשו היו על אנליזות שבוצעו מספר שנים לפני מתן דגימות הזרע.
  בחלק מהמקרים בהם הבדיקה של משרד החקלאות מצאה חריגה מהתקן המותר לשיירי חומרי הדברה, סביר להניח שנעשה שינוי בפרוטוקול הריסוס ולכן יתכן שנתונים משנים קודמות על רמת השיירים בפירות והירקות כלל לא רלוונטים.
 3. החוקרים ניפו אנשים שהמרחק בין זמן מילוי השאלון לזמן מתן דגימת הזרע עלה על שנה וחצי.
  זאת אומרת שיתכן וחלק מהגברים במחקר מילאו את השאלון, אך דגימת הזרע מהם נלקחה רק כשנה לאחר מכן.
  יתכן ובמהלך השנה הזו הם שינו את תזונתם באופן משמעותי, כך שהנתונים עליהם התבסס המחקר יתכן ואינם רלוונטים.
  הדרך הנכונה לבצע מחקר בשאלה הנידונה, במידה ואין אפשרות לבצע בדיקות דם ושתן לשיירי חומרי הדברה (כך כאמור ראוי לעשות) ורוצים בכל זאת להסתמך על שאלונים, היא לחלק את השאלונים ביום מתן הדגימה ולבקש מהאנשים למלא את השאלון על סמך תזונתם ב 3-6 החודשים האחרונים.
  הסתמכות על שאלונים שמולאו כשנה קודם לכן, פוגעת באמינות התוצאות.
 4. משרד החקלאות האמריקאי, בבואו לקבוע את כמות חומרי ההדברה בכל ירק ופרי, בודק מספר דגימות ועושה ממוצע בינהם.
  לעיתים יש פער גדול בין מלפפון שנבדק משדה בקליפורניה לעומת מלפפון שנבדק משדה באלבמה. כמעט בלתי אפשרי לדעת עד כמה נחשף אדם פלוני לחומרי הדברה על סמך נתונים אלו.
  במידה ולא בודקים את שיירי חומרי ההדברה בדם או בשתן, יש לבדוק את שיירי חומרי ההדברה בירקות והפירות שרוכשים משתתפי המחקר ולא להסתמך על נתונים ממוצעים מכל רחבי ארה"ב.
 5. בשאלונים לא נבדק כלל כיצד שטפו המשתתפים את הפירות והירקות. האם שטפו רק עם מים, או גם עם סבון למשל.
  יתכן ולשיטת השטיפה יש השפעה משמעותית על רמת החשיפה לחומרי הדברה (ויתכן שלא – אבל ראוי לבדוק זאת).
 6. החוקרים לא התייחסו לרעלים אחרים שהמשתתפים עלולים היו להיחשף עליהם ואולי להשפיע על מדדי איכות הזרע, למשל רעלים (כגון PCB וכספית) מאכילה רבה של דגים גדולים או רעלים הנמצאים בעוף ובשר שאינם אורגניים ועוד.
  היה ראוי לבדוק שהאנשים במחקר זה צרכו את אותה הכמות, פחות או יותר של מזון מן החי ושל מזון תעשייתי אחר וזאת כדי לנטרל השפעות חיצוניות מלבד שיירי חומרי ההדברה בירקות והפירות.
 7. אופן ניתוח דגימות הזרע (ספירת הזרע וניתוח כמות התאים התקינים), היה בשיטות המתאימות לקליניקה העוסקת בבעיות פוריות ובודקת מאות רבות של דגימות בחודש.
  שיטות אלו נותנות מושג כלשהו על איכות ספירת הזרע של האדם, אך הן אינן מדויקות ברמה הדרושה למחקר מדעי. החוקרים מציינים חסרון זה בעצמם בגוף המחקר.
 8. בשאלונים, כלל לא נשאלה השאלה האם האדם רכש ירקות ופירות אורגניים.
  יתכן שבין האנשים שאכלו כמות ירקות הידועים כמרוססים במיוחד, היו כאלו שרכשו ירקות אורגניים! (נציין שאם אכן כך היה, הרי בניטרול אנשים אלו, תוצאות המחקר היו כנראה דרמטיות אף יותר).
 9. המחקר הינו כזה שמקבל תוצאות ומנסה למצוא בדיעבד קשר של סיבה ותוצאה.
  מחקרים מסוג זה אינם יכולים לשמש כהוכחה לקשר של סיבה ותוצאה אלא רק לרמז על קשר כזה (ולא פעם הם מרמזים על קשר שמתברר שנים לאחר מכן שהוא אינו נכון).

מה אנחנו מקווים שיקרה עכשיו?

אם רוצים להראות קשר בין חשיפה לחומרי הדברה למדדי ספירת זרע, יש לעשות מחקר התערבות – מחקר בו לוקחים קבוצה של גברים ומחלקים אותם לכמה תתי קבוצות.
מכל הנבדקים תילקח דגימת זרע לפני התחלת המחקר.
כל הקבוצות יקבלו את אותה התזונה מבחינת מזון מן החי ומזון מעובד כאשר ההבדל הוא אך ורק בכמות הפירות והירקות הידועים כמרוססים ביותר.
תהיה גם תת קבוצה אחת שתקבל פירות וירקות אורגניים בלבד.
לאחר מספר חודשים יבוצעו בדיקות זרע וישוו אותן לבדיקות שנלקחו לפני תחילת המחקר, כדי לראות האם הייתה השפעה כלשהי על התפריט השונה של כל קבוצה ולמצוא קשר כלשהו בין החשיפה לירקות מרוססים למדדי הזרע.
רצוי בשלב הבא להחליף בין הקבוצות – כלומר, הקבוצה שקיבלה את הכמות הרבה ביותר של ירקות מרוססים, תקבל עכשיו את הכמות הקטנה ביותר ולהיפך ולאחר מספר חודשים לבדוק שוב את מדדי הזרע בהשוואה לבדיקה הקודמת.
כך אפשר יהיה להוכיח האם באמת יש קשר בין חומרי הדברה במזון לבין מדדי ספירת זרע.

מחקר מהסוג שמוצע כאן יהיה אף אמין ומדוייק הרבה יותר מאשר הסתמכות על בדיקת דם ושתן לשיירי חומרי הדברה (כפי שהצענו בהתחלה) וזאת מכיוון שיתכן שאנשים מסויימים יהיו עם רמות גבוהות של שיירי חומרי הדברה, אבל לא כי הם אוכלים הרבה ירקות מרוססים, אלא כי הם גרים בישוב קטן הצמוד לשדות חקלאיים המרוססים באמצעות מטוסי ריסוס והם נחשפים לחומרי ההדברה בשאיפה ובכלל לא מהמזון! (תיאורטית, יתכן שהחשיפה לשיירי חומרי הדברה בירקות והפירות היא זניחה, לכן חשוב לבצע מחקר התערבות שבו משנים את התזונה ולא רק בודקים את הרמה בדם ובשתן).
אם רוצים להוכיח קשר בין תצרוכת חקלאית מרוססת לבין ירידה בספירת הזרע, זו הדרך לעשות זאת.

אז איזה מסקנות אפשר בכל זאת להסיק מהמחקר הזה?

זה המחקר הראשון בהיסטוריה שבדק את הקשר בין החשיפה לירקות ופירות מרוססים למדדי ספירת זרע. למרות הבעיות הרבות באופן ביצוע במחקר שמערערות את אמינות התוצאות, בכל זאת היו כאן תוצאות עם מובהקות סטטיסטית חד משמעית!
אי אפשר להתעלם מזה.
המחקר אמנם רק מרמז על בעיה ולא מוכיח שיש בעיה, אבל הרמז במקרה הזה, הינו רמז עבה מאוד…
אז נכון שיש לחכות למחקרים איכותיים יותר בנושא, לפני שחורצים את דינם של הפירות והירקות המרוססים, אבל יתכן ונאלץ לחכות זמן רב עד שמחקרים כאלו אכן יבוצעו ויתפרסמו ובנתיים יתכן ואנו גורמים לעצמנו נזק בריאותי גדול.
אין לנו את הפריבילגיה לחכות עד שתהיה הוכחה חד משמעית בנושא. לאחר המחקר הזה, הספק כבר מספיק גדול.
יתרה מזאת, אם אכן יש קשר כה חזק בין שיירי חומרי ההדברה ובין ספירת הזרע, סביר להניח ששיירי חומרי ההדברה גורמים נזקים גם לאיברים ​ומערכות אחרות בגוף.

לאור תוצאות המחקר, אין ספק שכדאי לעשות השתדלות גדולה מאוד לאכול רק פירות וירקות אורגניים, ולפחות להקפיד על תצרוכת אורגנית בירקות והפירות שידועים כמרוססים ביותר.
אין ספק שבמידה והתקציב המשפחתי מוגבל, כדאי לוותר על רכישת מותרות, על רכישת בגדים חדשים, חופשות יקרות וכו' ולהעדיף ירקות ופירות אורגניים לאורך כל השנה.

ממחקר זה נראה, שאם אין לכם אפשרות לרכוש פירות אורגניים, יתכן וכדאי להימנע מהפירות הידועים כמרוססים ביותר.
לסיום נציין שמחקר שפורסם כבר ב – 1996 בדנמרק, מצא שלאנשים שצרכו ירקות ופירות אורגניים היה ריכוז תאי זרע הגבוה ב – 49% לעומת גברים שצרכו ירקות ופירות קונבנציונלים.

שלכם,
גיל יוסף שחר MD

אהבתם את המאמר?

שתפו אותי
גרסה להדפסה

מתנה שכולה

בריאות

המדריך הדיגיטלי "72 הכללים לתזונה מיטבית" מאת ד"ר גיל יוסף שחר (M.D) ישלח תוך דקות ישירות לתיבת המייל שלכם 

מייל עם קישור להורדת החוברת נשלח אליכם כעת.

קריאה מהנה!

מי לא אוהב לקבל מתנות?

כבר ביקרתם בחנות שלנו?

12/03/23 21:00

היום הפתוח! היום הפתוח! היום הפתוח!

בלימודי רפואה תזונתית עם ד"ר גיל יוסף שחר (M.D)